aerodinamičan oblik automobila ili aviona


aerodinamičan oblik automobila ili aviona
• streamline

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.